Ondernemersclub SIOCH

De Stichting Informeel Ondernemers Contact Hengelo is opgericht op 11 april 1990. 9 ondernemers uit Hengelo kwamen samen op het kantoor van de Amro Bank te Hengelo "om met elkaar van gedachten te wisselen omtrent de haalbaarheid/ behoeft van de oprichting van een 'ondernemersclub' in breed verband".

Het eerste SIOCH logoDe mening dat deze behoefte er zou zijn was unaniem en er werd een voorlopig bestuur geformeerd, met Vincent Martens als voorzitter. Dat de heren de behoefte juist hadden ingeschat behoeft geen toelichting. In 2015 viert de SIOCH het 25-jarig bestaan.

Het doel is onveranderd gebleven. De doelstelling ven de SIOCH is het bevorderen van het onderlinge contact tussen ondernemers in Hengelo of zij die in Hengelo een bedrijf hebben. Zij tracht dit te doen door het organiseren van maandelijkse informele bijeenkomsten en het ondersteunen van het sociaal cultureel leven in Hengelo.

Ondernemers die in Hengelo wonen of hun bedrijf in Hengelo hebben, zijn van harte uitgenodigd persoonlijk contact op te nemen met het bestuur om nader kennis te kunnen maken met onze ondernemersclub. 

Met de nieuwe website is eind  2013 een nieuwe huisstijl voor de SIOCH ontwikkeld. Het oorspronkelijke logo (zie inzet) is vervangen door een eigentijds variant met een verwijzing in vorm en kleur naar zowel de gemeente Hengelo als naar de netwerkgedachte.

Het bestuur van de SIOCH bestaat uit de volgende personen:

Ben Bevelsborg, voorzitter
Richard Agterbos, penningmeester
Frank Krakesecretaris
Rico ten Hag, bestuurslid
Egbert Horsselenberg, bestuurslid